Regulament promoții

CARPATICA-PLANT EXTRACT SRL – Regulament general al campaniilor

Articolul 1.Organizatorul campaniilor

Art.1.1. Campaniile promoționale, sunt organizate de CARPATICA PLANT EXTRACT SRL cu sediul în localitatea Bucov, str. Eroilor nr. 4,   Jud Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1120/2014, cod unic de inregistrare RO33487973, cont bancar RO53BTRLRONCRT0384257801 deschis la Banca Transilvania Ploiești, tel.: 0726506095.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România.

Art.1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniilor, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Durata. Locul desfășurării.

Art.2.1. Campaniile promoționale se desfășoară periodic și doar pe site-ul carpatica-plant.ro

Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate în promoție este menționată la secțiunea “Regulament promoții” și pentru ofertele lunii în banner-ul din pagina principal.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniilor îl reprezintă anumite produsele nominalizate și comercializate pe site-ul carpatica-plant.ro, produse prezentate la începutul fiecărei promoții pe site la rubrica promoții.

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art.4.1. De aceste campanii beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate.

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniilor promoționale

Art.5.1. Modul de desfășurare a fiecărei campanii promoționale va fi descris  la începutul fiecărei promoții pe site în secțiunea “Regulament promoții” și pentru ofertele lunii iîn banner-ul din pagina principal.

Art. 5.2. In cazul existenței/apariției posibilității de returnare a unui produs participant la campanii, se vor aplica prevederile descrise în Termeni și condiții.

Articolul 6. Modalitate identificare și cumpărare

6.1. O persoană poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul mai multor promoții.

6.2. Condițiile de transport și livrare se vor aplica conform prevederilor descrise în Termeni și Livrarea comenzilor.

Articolul 7. Limitarea Răspunderii

Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campaniile.

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniilor.

Articolul 8. Taxe si impozite

Organizatorul campaniilor este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Prezentele campanii se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 9. Litigii

Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la campaniile promoționale se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Articolul 10. Intreruperea campaniei promoționale

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campaniile promoționale sau de a modifica regulamentul și anexele acestuia, oricînd pe parcursul desfășurării acestora, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site).

Articolul 11. Regulamentul campaniilor promoționale

Regulamentul campaniilor promoționale este afișat și disponibil pe site-ul carpatica-plant.ro pe toată perioada de desfășurare a promoțiilor.