Folosirea site-ului carpatica-plant.ro, implică acceptarea unor termeni și condiții. Carpatica Plant Extract SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestora, fără o notificare prealabilă. Versiunea actuală poate fi citită accesând link-ul “Termeni și condiții” din josul paginilor site-ului. Toate informațiile conținute în acest site sunt publicate cu scop informativ și nu se pot substitui sfaturilor sau prescripțiilor medicului dumneavoastră sau a oricărui personal medical calificat. Înaintea achiziţionării oricărui produs Carpatica Plant Extract SRL, este recomandat să citiți cu atenție prospectul. Informațiile și sfaturile legate de suplimentele alimentare nu au fost avizate de către Ministerul Sănătății și, conform legislației aplicabile, nu au intenția de a diagnostica, trata, vindeca sau preveni nici o boală. Produsele sunt avizate pentru punerea lor pe piață de către Institutul de Bioresurse Alimentare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Acest site este întreținut și administrat de Carpatica Plant Extract  SRL. Proprietarul site-ului este Carpatica Plant Extract  SRL. Carpatica Plant Extract  SRL are sediul în localitatea Bucov, str. Eroilor nr. 4, Jud Prahova, România; are adresa de email office@carpatica-plant.ro. Este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numarul nr. J29/1120/2014, cod unic de înregistrare RO33487973, cont bancar RO53BTRLRONCRT0384257801 deschis la Banca Transilvania Ploiești, tel.: 0726506095.

Intregul conținut al site-ului carpatica-plant.ro – imagini, texte, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe și alte date – este proprietatea carpatica-plant.ro și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul carpatica-plant.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

LIMITARI ALE RESPONSABILITĂȚILOR

Carpatica Plant Extract SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în alte modalități decât cele recomandate a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul carpatica-plant.ro și materialele conținute sunt folosite “așa cum sunt” și “atât cât sunt disponibile” fără garanții de nici un fel. Utilizatorii sunt de acord explicit că accesarea acestui site și cumpărarea produselor se face pe proprie răspundere. Carpatica Plant Extract SRL nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise în numele carpatica-plant.ro nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

Carpatica Plant Extract SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Carpatica Plant Extract SRL, fără acordul scris al acesteia.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; sa transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. CarpaticaPlant Extract SRL are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Carpatica Plant Extract SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. In cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății Carpatica Plant Extract SRL și asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății Carpatica Plant Extract SRL și asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Carpatica Plant Extract SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput si găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Orice reclamație cu privire la eventualele defecțiuni ale produselor va fi adusă la cunoștința Carpatica Plant Extract SRL, în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, spre soluționare. In cazul în care produsele suferă defecțiuni pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de Carpatica Plant Extract  SRL în termen de 30 de zile, dar nu și alte despăgubiri. Carpatica Plant Extract SRL condamnă încercările de fraudă și acordă tot sprijinul necesar recuperării eventualelor pierderi. Fiind de acord cu acest document, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri. Valoarea maximă a obligațiilor societății Carpatica Plant Extract SRL față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Carpatica Plant Extract SRL de la acel client.

Carpatica Plant Extract SRL își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri sau caracteristici. In eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastra își atribuie dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

TAXE SUPLIMENTARE

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Carpatica Plant Extract SRL nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă percepută în plus vă puteți adresa imediat la comenzi@carpatica-plant.ro. Expedierea produselor se face în termen de 48 de ore (2 zile lucrătoare) de la recepționarea și pregătirea comenzii.

Carpatica Plant Extract SRL nu livrează produse în afara teritoriului României.

CONDIȚII PENTRU RETURNAREA PRODUSELOR

Conform Ordonanței nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului”. Notificarea se va data, semna și trimite de către Dumneavoastră prin poștă la adresa: str. Eroilor nr. 4, clădirea C2, Bucov, județul Prahova. In situația menționată mai sus, Dumneavoastră veți returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în ambalajul original, fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură. Cheltuielile de expediție vor fi suportate de Dumneavoastră. Produsele trebuie returnate în ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare și că produsele sunt cele comandate și corespund cerințelor dumneavoastră. Carpatica Plant Extract SRL se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 30 de zile de la data denunțării de către Dvs a contractului.

Orice conflict apărut între Carpatica Plant Extract  SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. In cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor noului Regulament de Protecție a datelor personale 2016/679 adoptat de Uniunea Europeană, în vigoare de la data de 25 mai 2018 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Carpatica Plant Extract S.R.L, cu sediul in localitatea Bucov, str. Eroilor nr. 4, clădirea C2, Jud Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/1120/2014, cod unic de inregistrare RO33487973, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin completarea paginii de înregistrare cont pe site-ul carpatica-plant.ro vă dați consimțământul explicit și neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email, nume, prenume, număr de telefon, adresă personală) să intre în baza de date a societății Carpatica Plant Extract S.R.L și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta în conformitate cu Regulamentul de Protecție a Datelor Personale aplicat de Uniunea Europeană la data de 25 mai 2018. Scopul colectării datelor dvs. de către Carpatica Plant Extract S.R.L. este transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing, mesaje de răspuns referitoare la întrebările d-voastră despre produsele Carpatica Plant Extract, despre tranzacțiile efectuate telefonic și prin intermediul website-ului carpatica-plant.ro, efectuarea de statistici interne, de pe site-urile administrate de Carpatica Plant Extract S.R.L.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către Carpatica Plant Extract S.R.L, prin angajații săi nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția instituțiilor publice, companiilor de analiză a datelor în scopul creșterii vânzărilor, cu care Carpatica Plant Extract S.R.L. are un acord de confidențialitate.

Carpatica Plant Extract S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere conform noului Regulament pentru Protecția datelor Personale aplicat de Uniunea Europeană la data de 25 mai 2018.

Conform noului Regulament pentru Protecția datelor Personale aplicat de Uniunea Europeană la data de 25 mai 2018, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor.